Katarzyna Kalwat

Reżyserka, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, stypendystka Rządu Francuskiego. Jej prace często mają początek w poszukiwaniach archiwalnych i skupiają się na badaniu mechanizmów pamięci i postpamięci a ich główną osią staje się relacja między językiem a rzeczywistością. Zrealizowała m.in. spektakl Holzwege, który zdobył Grand Prix 22. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, a także Reykjavik 74 (2017), który otrzymał drugą nagrodę w Konkursie Sztuki Reżyserskiej Interpretacje 2018. Podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 2018 zaprezentowała operę Rechnitz. Zrealizowała instalację performatywną Robert Walser. I would prefer not to (2018). W kwietniu 2019 roku w ramach Showcase’u Nowego Teatru zaprezentowała projekt Ekstazy. Maria Klassennberg (2019) zbudowany wokół biografii i twórczości artystki Marii Klassenberg. Ostatnim projektem Kalwat z pogranicza dziedzin jest Grotowski non fiction zrelizowany wspólnie z artystą wizualnym Zbigniewem Liberą (2019).