PRACA
Specjalista / Specjalistka ds. księgowości

Pełny etat
Proponowane wynagrodzenie: 6 000 zł brutto
Termin rozpoczęcia pracy: 1.12.2021 r.
Uwaga, rekrutacja przedłużona!
Termin składania dokumentów: 18.11.2021 r.

Zadania:

— Kompleksowe i samodzielne dekretowanie i wprowadzanie dokumentów źródłowych do sytemu finansowo-księgowego;
— Dokonywanie miesięcznych uzgodnień kosztów i przychodów z rejestrem realizacji planu budżetowego;
—Obsługa kasy fiskalnej oraz kasy gotówkowej;
— Ewidencja księgowa wyciągów bankowych oraz sporządzanie przelewów;
— Bieżąca współpraca z pracownikiem księgowości oraz jego zastępstwo;
— Przygotowywanie danych na potrzeby wewnętrzne Biennale, w tym raportów kosztowych i statystycznych (obsługa klienta wewnętrznego).

Wymagania:

— Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
— Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości;
— Mile widziana praktyczna znajomość systemu finansowo-księgowego Enova.
— Wykształcenie wyższe;
— Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień związanych z obsługą kasy fiskalnej oraz ustawy o VAT;
— Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel;
— Umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy i samodyscyplina;
— Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
— Dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu.

Oferujemy:

— Wynagrodzenie 6 000 zł brutto;
— Przyjazną atmosferę;
— Możliwość zdobycia nowych doświadczeń w ciekawej i dynamicznej instytucji kultury.

Wykaz wymaganych dokumentów:

— List motywacyjny;
— Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem numeru telefonu kontaktowego;
— Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata) o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dokumenty w sprawie ww. naboru można składać do dnia 18 listopada 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie instytucji (ul. Mokotowska 29a, Warszawa), z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości. Dopuszczamy możliwość przesłania skanów dokumentacji mailowo:
roza.kosalka@biennalewarszawa.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Biennale Warszawa (samorządowa instytucja artystyczna) z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 29a.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Złożonych dokumentów Biennale Warszawa nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani/Pana uczestniczenie w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.