Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Opieki OPZZ Konfederacja Pracy

Związek zawodowy zrzeszający pracownice i pracowników domów pomocy społecznej i ośrodków opieki krótko i długoterminowej w całym kraju. Jesteśmy częścią światowego ruchu pracowników sektora opieki(prywatnego i publicznego), który wspólnymi siłami chce zmienić warunki pracy w naszej branży. Zrzeszamy opiekunki, pokojowe, pielęgniarki, terapeutów, rehabilitantów, personel kuchni, personel sprzątający i wszystkich pozostałych, każda i każdy może być członkiem związku.

www.konfederacjapracy.org.pl