Róża Kosałka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Ekonomia i Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe w zakresie Finanse i rachunkowość budżetowa. W swojej karierze doświadczyła kontaktu zarówno z pracą w spółkach prawa handlowego, w jednostkach samorządu terytorialnego, ministerstwach, Polskiej Akademii Nauk, jak również instytucjach kultury podlegających Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1995 roku obejmowała stanowiska kierownicze m.in. zastępczyni dyrektora departamentu finansów i księgowości w Ministerstwie Finansów. W ostatnich latach związana była z Filmoteką Narodową, gdzie zajmowała stanowisko pełnomocniczki dyrektora ds. finansowych, a po połączeniu z Instytutem Audiowizualnym i powstaniu w 2017 r. Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego objęła stanowisko głównej księgowej. W instytucji tej sprawnie i konstruktywnie przeprowadziła reorganizację w obszarze finansówi rachunkowości związaną z dostosowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów.

Prywatnie mama i babcia, zawodowo – osoba o indiańskim imieniu „Tańcząca z liczbami”.