PRACA
Specjalista / Specjalistka ds. kadr i płac oraz księgowości

Pełny etat
Proponowane wynagrodzenie: od 5 000 zł brutto
Termin rozpoczęcia pracy: 1.12.2021 r.
Termin składania dokumentów: 18.11.2021 r.

Zadania:

— Kompleksowa i samodzielna obsługa płacowa pracowników, zleceniobiorców;
— Sporządzanie list płac ze stosunku pracy (do 11 osób) i umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło i umowy zlecenia) w systemie kadrowo-płacowym Enova Kadry-płace;
— Wprowadzanie i kontrola danych w w/w systemie kadrowo-płacowym;
— Sporządzanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami: ZUS, PDOF;
— Naliczanie odpisu na ZFŚS oraz jego ewidencja księgowa;
— Ewidencja w systemie finansowo-księgowym dokumentów finansowo-księgowych oraz ich uzgadnianie wg odpowiednich kont księgowych;
— Ewidencja Księgowa wyciągów bankowych, sporządzanie przelewów;
— Bieżąca współpraca pracownikiem księgowości oraz jego zastępstwo;
— Przygotowywanie danych na potrzeby wewnętrzne Biennale Warszawa, w tym raportów płacowych i statystycznych (obsługa klienta wewnętrznego).

Wymagania:

— Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym naliczaniu płac pracowników;
— Praktyczna znajomość zagadnień prawa pracy, przepisów ZUS, PDOF, ustawy o ZFŚS oraz ustawy o rachunkowości;
— Praktyczna znajomość systemów kadrowo-płacowych oraz Płatnik; mile widziana praktyczna znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova.
— Wykształcenie wyższe;
— Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych;
— Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel;
— Umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy i samodyscyplina;
— Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
— Dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu.

Oferujemy:

— Wynagrodzenie powyżej 5 000 zł:
— Przyjazną atmosferę;
— Możliwość zdobycia nowych doświadczeń w ciekawej i dynamicznej instytucji kultury.

Wykaz wymaganych dokumentów:

— List motywacyjny
— CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem numeru telefonu kontaktowego
— Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata) o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dokumenty w sprawie ww. naboru można składać do dnia 18 listopada 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie instytucji (ul. Mokotowska 29a, Warszawa), z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr, płac i księgowości. Dopuszczamy możliwość przesłania skanów dokumentacji mailowo: roza.kosalka@biennalewarszawa.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Biennale Warszawa (samorządowa instytucja artystyczna) z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 29a.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Złożonych dokumentów Biennale Warszawa nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani/Pana uczestniczenie w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.