Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Afektywne państwa w późnym socjalizmie i postsocjalistycznej rzeczywistości

Prof. Tomasz Rakowski

Wykład otwarty dla publiczności prof. Tomasza Rakowskiego „Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Afektywne państwa w późnym socjalizmie i postsocjalistycznej rzeczywistości” w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”.