Glob rozgrzany do czerwoności: opowieść na skrzyżowaniu dóbr wspólnych i grodzeń, miłości i terroru, rasy i klasy oraz o Kate i Nedzie Despardach

Prof. Peter Linebaugh

Wykład otwarty dla publiczności prof. Petera Linebaugha Red Round Globe Hot Burning: A Tale at the Crossroads of Commons & Closure, of Love & Terror, of Race & Class, and of Kate & Ned Despard” w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”.