Seminarium feminizmu socjalistycznego

„Liberalny feminizm się skompromitował. Czas go sobie odpuścić.” ​Feminizm dla 99%

W obliczu narastającego kryzysu kapitalizmu potrzebujemy feminizmu, który pozwoli nam zrozumieć materialne podstawy naszego położenia. Nasilenie przemocy ze względu na płeć i wzmacnianie seksistowskich stereotypów funkcjonuje w zgodzie z neoliberalną doktryną finansowej dyscypliny. Cięcia wydatków na potrzeby społeczne nie tylko skutkują obniżeniem płac i pogorszeniem warunków pracy w dziedzinie produkcji, ale też wyjątkowo silnie odbijają się na osobach wykonujących sfeminizowaną pracę reprodukcyjną, często nawet nieuznawaną za pracę.

Chcemy stworzyć przestrzeń, w której poprzez wspólną lekturę będziemy mogły poznawać teksty autorek stawiających pracę reprodukcyjną w centrum swoich analiz. Uważamy, że socjalistyczny feminizm jest jedyną perspektywą dostarczającą narzędzi niezbędnych do całościowego ujęcia wyzysku i alienacji, z którymi mierzymy się zarówno w obrębie nuklearnej rodziny, jak i w miejscach pracy zarobkowej.

Teoria Reprodukcji Społecznej, którą chcemy się zajmować, to zróżnicowany korpus tekstów reinterpretujących myśl feministyczną w kontekście technologii, seksualności, ekologii, ekonomii politycznej, tożsamości i płci. Będziemy czytać teksty poświęcone m. in. rozrodczości, queerfobii, globalnym łańcuchom opieki czy eksploatacji zasobów naturalnych.

Zamierzamy spojrzeć krytycznym okiem na neoliberalne propozycje emancypacji, które często nie dostrzegają, że komercyjny rynek pracy może sobie radzić wyłącznie dlatego, że opiera się na nieodpłatnej i niewidzialnej pracy opiekuńczej.

Jesteśmy przekonane, że budowanie skutecznej teorii feministycznej musi opierać się również na geście sięgania do archiwum. Chcemy zrekonstruować i uaktualnić historyczne dyskusje toczone przez socjalistyczne aktywistki kobiece z Europy Wschodniej, którym perspektywa peryferyjna pozwalała na odrzucenie i opór wobec imperialistycznego feminizmu.
Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane (lub chcące się zainteresować) socjalistycznymi teoriami feministycznymi, pragnące zarówno poszerzyć swoją wiedzę jak i znaleźć przestrzeń do budowania intersekcjonalnych sojuszy.

Na początek proponujemy lekturę głośnego manifestu z 2019 roku „Feminism for the 99%” Cinzii Arruzzy, Tithi Bhattacharyi i Nancy Fraser.

Osoby zainteresowane uczestnictwem i pragnące otrzymać tekst książki proszone są o kontakt na adres mailowy: seminariumfeminizmu@gmail.com