Ми з нашими українськими друзями
Jesteśmy z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi

Grafika: Studio Lekko
Grafika: Studio Lekko

У зв’язку з нападом на Україну рішуче засуджуємо російську агресію. Висловлюємо повну підтримку Україні та українському суспільству. Ми з нашими українськими друзями в Києві, Харкові, а також у Варшаві та Польщі.


W związku z atakiem na Ukrainę, stanowczo potępiamy rosyjską agresję. Wyrażamy nasze pełne wsparcie dla Ukrainy i społeczeństwa ukraińskiego. Jesteśmy z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi w Kijowie, Charkowie, a także w Warszawie i w Polsce.