Biennale Warszawa to interdyscyplinarna instytucja kultury, prowadząca działalność artystyczną, badawczo-naukową, edukacyjną oraz społeczną. Pracujemy na przecięciu rozmaitych dyscyplin, łączymy obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i nauki oraz aktywizmu społecznego.

Program tworzony jest w oparciu o zespół kuratorski oraz współpracę z innymi podmiotami: instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi oraz twórcami i twórczyniami, badaczami i badaczkami, aktywistami i aktywistkami, działającymi we wszystkich obszarach, które znajdują się w polu naszych zainteresowań.
Leaflet | Map tiles by Stamen Design, CC BY 3.0 — Map data © OpenStreetMap
W ramach swojej statutowej działalności prowadzimy stały program działań interdyscyplinarnych o charakterze poszukiwań kuratorskich/artystycznych oraz badawczych, przygotowujący do międzynarodowego biennale, rozumianego jako cykl interdyscyplinarnych wydarzeń.
Idea biennale opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego, krytycznego społeczeństwa, działającego w poszanowaniu demokracji i wolności obywatelskich, wielości poglądów, religii, orientacji seksualnych, pochodzenia.
Działania ciągłe mają na celu wspieranie kulturalnej aktywności mieszkanek i mieszkańców. Koncentrują się na poszukiwaniu nowych grup odbiorców i odbiorczyń, zachęcając do uczestnictwa, promując aktywne, emancypacyjne postawy obywatelskie, a także ideę równości ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej.