Program

W latach (2019-2021) program Biennale Warszawa składał się z dwóch równoległych linii. Pierwsza z nich oznaczała kontynuację programu z lat ubiegłych, skoncentrowanego na projektowaniu alternatyw dla obecnych rozwiązań, poszerzaniu granic wyobraźni społeczno-politycznej, a także tworzeniu nowych formuł instytucjonalno-organizacyjnych. Prowadziliśmy dyskusję dotyczącą rozmaitych modeli demokracji poza państwem narodowym, oddolnych form samozarządzania i samoorganizacji, sposobów samostanowienia ludzi o sobie. Będziemy także wciąż pracować nad tworzeniem transnarodowych sojuszy, łączących ze sobą ludzi z różnych rejonów świata w pracy na rzecz dobra wspólnego o planetarnym zasięgu.

Druga linia została poświęcona analizie autorytaryzmu i jego związków z demokracją i postdemokracją, globalnym kapitalizmem i religią, a przede wszystkim z naturą i technologią. Współczesny autorytaryzm rozumiemy szeroko, nie tylko jako tyranię czy dyktaturę, ale także wszelkie inne modele sprawowania władzy, które w różnych proporcjach są w stanie łączyć elementy systemów demokratycznych z totalitarnymi. Nie chodzi nam także o historyczny totalitaryzm, nie jesteśmy również zainteresowani wyłącznie analizą nowej fali prawicowych, nacjonalistycznych ruchów politycznych, ale przedstawieniem autorytarnych praktyk, które mają konkretne związki z demokracją przedstawicielską, z ekonomią i religią, z wykorzystywaniem i ochroną zasobów naturalnych, z użyciem technologii oraz mediów do zdobywania i utrzymywania władzy.

                  

COVID-19. Jaki świat po pandemii?

Alternatywne przyszłości

Nowe polityki natury

Autorytaryzm

Demokracja bezpośrednia

Demokratyczna edukacja

Metropolia demokratyczna

Transnarodowa solidarność i planetarne dobro wspólne