Bunt pracy, czyli jak odzyskać społeczną wyobraźnię

image

Debata 9 grudnia 2017 r. godz. 21.45
TR Warszawa, Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej – ATM Studio, ul. Wał Miedzeszyński 384.

Jednym z najważniejszych rysów naszej epoki jest brak politycznych wizji przyszłości. Wydaje się, że straciliśmy zdolność myślenia utopijnego, projektowania lepszego świata, rozbudzania marzeń i demokratycznych aspiracji. Deficyt utopii sprawia, że krytyka panujących stosunków osuwa się we frustracje, a te w różnego rodzaju ksenofobiczne i autorytarne resentymenty. Tymczasem zaledwie trzy dekady temu, podczas rewolucji „Solidarności” społeczeństwo polskie doświadczyło wielkiej eksplozji politycznej wyobraźni. Znalazła ona swój najlepszy wyraz w Programie Samorządnej Rzeczpospolitej przyjętym podczas pierwszego zjazdu Solidarności, jesienią 1981 r.

W naszej rozmowie, inspirowanej spektaklem „Solidarność. Nowy projekt”, będziemy chcieli zastanowić się nad przyczynami tego stanu rzeczy. Przyjrzymy się źródłom naszej słabości i ich (delegatów z Oliwii) siły w projektowaniu nowych form organizacji społeczeństwa.

Poszukamy pomysłów i rozwiązań, a także walk i rewindykacji, które dziś mogłyby odegrać rolę porównywalną z ideą samorządu pracowniczego. A wreszcie zapytamy o możliwość takiego samorządu w obecnych warunkach. Pytanie to prowokuje dyskusję o pracy we współczesnym kapitalizmie. Jaka jest jej kondycja i znaczenie? Czy jesteśmy skazani na pracę niepewną, zdewaloryzowaną, rozproszoną, spauperyzowaną? Czy transformacja stosunków pracy jest możliwa, i czy stanowi centralny punkt wszelkiej zmiany społecznej?

W debacie, którą poprowadzi Przemysław Wielgosz wezmą udział: Olga Gitkiewicz, Magda Malinowska, Kacper Pobłocki i Grzegorz Sroczyński.

Przed debatą zapraszamy na spektakl “Solidarność. Nowy projekt” w reżyserii Pawła Wodzińskiego, który rozpocznie się o godzinie 19.00.

Organizator: Biennale Warszawa
Współorganizator: TR Warszawa