Solidarność. Nowy projekt

Reżyseria: Paweł Wodziński

In “Solidarity. The New Project” directed by Paweł Wodziński some unique archival materials are used.

W 1981 roku, na krótki moment w naszej historii pojawiła się szczera próba wcielenia w życie idei samorządności politycznej i ekonomicznej, bez klasowych i kulturowych przywilejów. Idei, od której jesteśmy dziś bardzo oddaleni. Pierwsza „Solidarność” opracowała i przegłosowała program odpowiadający na potrzeby wszystkich jej członkiń/ów. Wsparta siłą 10 milionów ludzi zaproponowała inną, alternatywną wizję Polski, opartą m.in. na samozarządzaniu, równym dostępie do usług publicznych, a także ochronie środowiska i rozwoju społecznym poprzez kulturę i edukację. Ten bezprecedensowy projekt został gwałtownie przekreślony przez stan wojenny, a po ’89 idea demokracji bezpośredniej została ostatecznie odsunięta na dalszy plan, również przez elity „Solidarności”, które chętnie wdrażały wzorce neoliberalnego kapitalizmu, skutecznie odcinające obywateli od idei i możliwości uspołeczniania państwa.

„Solidarność. Nowy projekt” sprawdza ideę konstytuowania się masowego ruchu społecznego, opartego na zasadach demokracji bezpośredniej. To performatywne wychylenie w przyszłość i próba spojrzenia na dzisiejsze możliwości samostanowienia społecznego, będącego demokratyczną odpowiedzią na wzrost nastrojów nacjonalistycznych i autorytarne działania władzy, również w kontekście zarządzania kulturą.

Założenia programu „Samorządna Rzeczpospolita” wydają się dziś szczególnie aktualne. Potrzeba przemyślenia nowego, równościowego projektu politycznego stanowi poważne wyzwanie przed całym polskim demokratycznym społeczeństwem. Podobnie aktualna staje się także (pisana z małej litery) solidarność, jedyna wartość stanowiąca realną odpowiedź na ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe barbarzyństwo, które stało się cechą charakterystyczną współczesności.

„Solidarność. Nowy projekt” jest drugim spektaklem, poświęconym tematowi Solidarności, tworzonym przez ten sam zespół twórców, ale w innym mieście, w innym teatrze, w innych okolicznościach. Premiera pierwszego miała miejsce w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

Premiera: 29.10.2017, TR Warszawa
Czas trwania: 2 godz. 30 min
1 przerwa

Informacje

Materiały filmowe z I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” użyte w spektaklu pochodzą ze zbiorów Fundacji Video Studio Gdańsk.

Udostępnij
Na tej stronie korzystamy z cookies. Polityka Prywatności