Konwencja rolniczek

Marwa Arsanios

W obliczu dramatycznie narastających skutków zmian klimatycznych oraz obojętności rządów i korporacji, które ignorują problem już od kilkudziesięciu lat i nie chcą (najczęściej) brać na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za istniejący stan rzeczy, ekorolniczki mobilizują swoje środki i wiedzę na rzecz prac naprawczych. Wierzę, że ten front oporu wobec zmian klimatycznych powinien być wzmacniany. Należy się od nich uczyć i intensywnie z nimi współpracować.

Obserwując ich praktyki, nieuchronnie zadajesz sobie pytanie o to, jak te rolnicze społeczności organizują sobie życie i współistnieją z naturą oraz gatunkami innymi niż ludzki, utrzymując jednocześnie swoistą równowagę sił bez wzajemnego zakłócania ekosystemów? Jeżeli pomyślimy o ziemi i historii jej nieustannej marginalizacji, niewłaściwego wykorzystywania i wyjaławiania – jakie można sobie wyobrazić na to remedium? Czy „uprawiając” ziemię, możemy na powrót wejść z nią w koegzystencję, i czy mamy szanse na jej zrównoważone przetwarzanie i „naprawę”? Wierzę, że tak, poprzez jednoczesne uzdrowienie ciała i odnowienie związku z Ziemią.

Marwa Arsanios

Konwencja przyjmie formę zgromadzenia ekorolniczek z Syrii, Libanu, Meksyku, Kolumbii, Francji i Polski. Podzielą się one wiedzą zdobytą w różnych kooperatywach i społecznościach, będą mówić o stosowanych narzędziach rolniczych i metodach uprawy. Spotkanie rozwinie się w otwarte prezentacje i rozmowy z ekofeministkami, filozofkami, badaczkami i aktywistkami klimatycznymi. Na zakończenie zaprezentowane zostaną dwie części filmu Marwy Arsanios Kto się boi ideologii? oraz koncert zespołu Kompost. Konwencji będzie również towarzyszył chóralny komentarz Chóru Polin, stanowiący jedną ze składowych wielogłosowego manifestu dla przyszłości – utworu, który wybrzmi w całości 23 czerwca.

Konwencja rolniczek – zaproszenie

Wzmacniamy front oporu wobec zmian klimatycznych! Razem z Marwa Arsanios oraz ekorolniczkami z Syrii, Libanu, Meksyku, Kolumbii, Francji i Polski odnawiamy związek z Ziemią i pytamy, czy „uprawiając” ziemię mamy szanse na jej „naprawę”.Sobotnia Konwencja rolniczek, projekcja nowego filmu Marwy Arsanios "Kto się boi ideologii?" oraz koncert zespołu Kompost to tylko część wydarzeń w ramach rozpoczynającego się dziś na Zorganizujmy swoją przyszłość! — Biennale Warszawa 2019 bloku związanego ze środowiskiem. Zapraszamy!

Opublikowany przez Biennale Warszawa Czwartek, 13 czerwca 2019

iLiana Fokianaki, Narcissistic Authoritarian Statism, Part 1: The Eso and Exo Axis Contemporary Forms of Power

Program

10:00-10:30 | Start and introduction by Marwa Arsanios and Anna Galas-Kosil
10:30-11:15 | Key Note: Ariel Salleh
 
11:15-12:15 | FOOD POLITICS
11:15-11:30 | Dorota Metera (expert in ecological farming and its regulations)
11:30-11:45 | Ewa Smuk-Stratanwerth (founder of Ekologiczny Universytet Ludowy / Ecological Folk High School)
11:45-12:05 | Khadija Chahine (Bekaa Cooperative)
12:05-12:20 | Discussion
 
12.20-12.35 | Coffee break
 
12:35-13:45 | SEED AUTONOMY (SEEDS PRESENTATION AND EXCHANGE)
12:35-13:05 | Samanta Arango Orozco and Mercy Vera (Grupo Semillas Colombia)
12:05-13:25 | Monika Podsiadła (Ogrody Permakultury)
13:25-13:40 | Discussion
 
13:40 – 15:00: Lunch break
 
15:00-15:55 | LAND, AUTONOMY AND SELF-SUFFICIENCY
15:00-15:20 | Yasemin Andan (Kurdish Autonomous Women’s Movement)
15:20-15:40 | Maria Estela Barco Huerta (Chiapas)
15:40-15:55 | Discussion
 
15:55-16:10 | Coffee break
 
16:10-17:00 | SOIL HEALTH; GENDER AGROECOLOGY AND CLIMATE CHANGE
16:10-16:30 | Mama D Ujuaje (Community Centred Knowledge), Assembling Justice: the entitlements of the Pluriverse
16:30-16:45 | Paula Gioia (La Via Campesina)
16:45-17:00 | Joanna Bojczewska (Nyeleni Polska – Movement for Food Sovereignty in Poland)
17:00-18:00 | Final discussion and wrap up (summary by Ariel Salleh)
 
18:00-19:30 | Technical break
 
19:30-20:20 | Movie screening „Who is afraid of ideology?” by Marwa Arsanios
20:30-21:30 | COMPOST (concert)