Anna Galas-Kosil

Anna Galas-Kosil jest kuratorką, teatrolożką i tłumaczką. Uczestniczyła w przygotowaniach do pierwszej polskiej wystawy na międzynarodowej wystawie scenografii – praskim Quadriennale w 2007 roku, a następnie również w 2011 i 2015 roku. Współpracowała z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Międzynarodowym Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT w Gdyni i z Warszawskimi Spotkaniami Teatralnymi. W latach 2015–2020 była prezeską międzynarodowej sieci On the Move zaangażowanej w kwestie mobilności w sektorze kultury. Do końca 2017 roku zarządzała działem współpracy międzynarodowej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Od 2018 roku jest kuratorką programu międzynarodowego Biennale Warszawa. Współkuratorka I i II edycji Biennale.