Jadalne miasto Warszawa

Dokument sieciowy

Fot. Katarzyna Cegłowska / ketti.pl
Fot. Katarzyna Cegłowska / ketti.pl

Zapowiedź

Skąd wzięła się marchewka, która trafiła na nasz stół? To, co znajduje się na naszym talerzu, często musi przebyć długą drogę, mimo że lokalne zasoby pozwalają, by wyrosła na miejskiej farmie czy w ogrodzie społecznościowym albo żeby trafiła na targ w ramach krótkiego łańcucha dostaw żywności. Czy miasto może uniezależnić się od wielkich korporacji i mieć wpływ na sposób produkcji i dystrybucji tego, co jemy? Jaka jest przyszłość naszego żywienia? Czy Warszawa dołączy do miast takich jak Wiedeń, Londyn czy Paryż, wyznaczających trendy w miejskim rolnictwie i ogrodnictwie? Jadalne miasto Warszawa to futurystyczna multimedialna opowieść o tym, w jaki sposób Warszawa mogłaby odzyskać suwerenność żywnościową. Dokument sieciowy (web documentary) swoją internetową premierę będzie miał w lipcu.

Kompost to koniec i początek życia, rozkład i odnowa. Nawóz powstający z organicznych odpadów i resztek roślin pozwala podtrzymać żyzność gleby. Jest podstawą życiodajnego obiegu materii, ale również metaforą cyrkulacji i gospodarki o zamkniętym obiegu, zorientowanej na równowagę i regenerację. Jadalne miasto Warszawa pomoże wyobrazić sobie przyszłość stolicy, w której pozyskiwanie żywności opiera się na podstawowych zasadach permakultury, czyli trosce o Ziemię, trosce o ludzi i gospodarowaniu nastawionym nie na ilość i zysk, ale na synergię z planetą.

Jadalne miasto Warszawa to multimedialna opowieść złożona z kilku elementów: tekstu, fotografii i zapisów dźwiękowych, dodatkowo wzbogacona odwołaniami do materiałów pozwalających pogłębić wiedzę o suwerenności żywnościowej. Strona internetowa projektu będzie dostępna w języku polskim i angielskim oraz dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nasz dokument sieciowy będzie przedstawiać rozmowy z osobami rozwijającymi niszowe, alternatywne modele wytwarzania i dystrybucji pożywienia, które mogłyby stać się kluczowe dla nowej polityki żywnościowej miasta oraz pomogłyby przeprojektować współczesne aglomeracje. Pokażą one, że dzięki skracaniu łańcuchów dostaw i współpracy z lokalnymi rolnikami zdrowe i ekologiczne jedzenie nie musi przebywać setek kilometrów, by trafić na nasze talerze.

Web doc będzie zawierać przykłady pięciu modeli działalności w ramach jadalnego miasta. Rolnictwo Wspierane przez Społeczność to inicjatywa oparta na współodpowiedzialności i budowaniu relacji konsumenta i rolnika. Kooperatywy spożywcze łączą członków spółdzielni, którzy mogą zaopatrywać się w żywność u lokalnych wytwórców. Ogrody społecznościowe oraz Rodzinne Ogródki Działkowe to miejskie przedsięwzięcia umożliwiające odbudowanie kontaktu z przyrodą oraz samodzielną uprawę warzyw i owoców. Mała restauracja ekologiczna bazuje na lokalnych, sezonowych produktach pozyskiwanych od okolicznych rolników.