Jadalne miasto. W kierunku nowego modelu

Kuratorka projektu: Anna Galas-Kosil

Czy troska o planetę i dobrostan wszystkich jej mieszkańców staną się postpandemiczną utopią? Jak pandemia wpłynie na zwiększenie świadomości środowiskowej, dążenie społeczeństw do życia w równowadze i bliskości z naturą? W jaki sposób w kolejnych latach możemy stworzyć taki model, który pozwoli nam korzystać z zasobów naturalnych Ziemi, jej plonów i dóbr, zgodnie z potrzebami i w sposób bezpieczny dla ekosystemów? Cykl zakończymy rozmową o gospodarce obiegu zamkniętego, postwzroście i ideach permakultury (rozumianej jako praca na wzajemnych połączeniach, relacjach i trosce o Ziemię).

Spotkanie odbywa się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy przez formularz na naszej stronie (do 12.04.2021). Link do spotkania podamy mailowo. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja, która będzie transmitowane na nasz kanał Facebook, a także nagrywana i archiwizowana na YouTubie i dostępna w Zasobach strony. Jeżeli ktoś nie wyraża zgody na upublicznienie wizerunku, prosimy o wyłączenie kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Pytania można przesyłać na czacie. Pozostawienie włączonej kamery i mikrofonu będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w sposób dorozumiany. Zachęcamy do włączenia się w dyskusję.