Joanna Bojczewska

Edukatorka agroekologii, ogrodniczka doświadczona w ogrodach permakulturowych w Anglii i w Polsce. Założycielka Ekopoletko i Przyjaciele w Stryszowie pod Krakowem – przez 3 lata prowadziła bioróżnorodną uprawę warzyw mikro skali (20 arów) przy zachowaniu naturalnych metod i permakulturowych zasad ekonomii, m.in. w modelu RWS (Rolnictwa Wspieranego Społecznie). Edukowała w Pracowni Agroekologii w Osadzie Twórców, obecnie współpracuje z Permakultura.Edu. Animatorka Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska i Nyeleni Europe, działa na rzecz pro-społecznej wizji rolnictwa, od pola i talerza, do globalnej polityki, w tym roku realizując projekt szkoleń z Agroekologii i globalnego zarządzania rolnictwem i systemem żywności, dla liderów i działaczy oddolnych organizacji w ruchu Nyeleni (Projekt Agro-Perma-Lab). Absolwentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. Współpracuje w sieciach edukacji agroekologicznej z organizacjami w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Rumunii. Inicjatorka międzypokoleniowych spotkań i wymiany wiedzy rolników i rolniczek różnych profili (tradycyjnych, ekologicznych, permakulturowych). Realizatorka krótkich filmów. Z powołania antropolog. Uczennica Zen w linii Rinzai.