Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury
WSPÓLNOTA – WRAŻLIWOŚĆ – WYOBRAŹNIA

Zamknięta sesja warsztatowa

Projekt graficzny: Michał Dąbrowski
Projekt graficzny: Michał Dąbrowski
W ramach Międzynarodowego Forum Edukatorów i Edukatorek Permakultury 15 maja odbędzie się kilkugodzinny zamknięty warsztat online skierowany do uczestników i uczestniczek wybranych w procesie rekrutacji. Podczas forum chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób możemy się włączyć w proces transformacji systemu żywnościowego, tak byśmy wszyscy mogli czerpać korzyści ze zdrowszej żywności i współtworzyć warunki do jej wytwarzania. Jak poradzić sobie z obecnymi zmianami społecznymi i klimatycznymi i co może stanowić alternatywę dla poprzedniego systemu?

Celem tego spotkania jest dzielenie się praktycznymi narzędziami edukacji permakulturowej, osobistymi filozofiami i inspirującymi doświadczeniami. Jeśli rozumiemy permakulturę nie tylko jako narzędzie projektowania ogrodów, siedlisk czy ekowiosek, ale też szerzej jako możliwość tworzenia głębokich relacji z ziemią i z ludźmi, zawiązywania społeczności wytwarzającej żywność dzisiaj oraz w postpandemicznej przyszłości, to może stać się ona wehikułem przemian społecznych, ekologicznych i ekonomicznych, a edukacja będzie w nich odgrywać ważną rolę. Będziemy zatem współtworzyć wiedzę, czerpiąc z naszych doświadczeń i już opracowanych narzędzi, a także wzajemnie się inspirując. W jaki sposób możemy rozwijać się jako nauczyciele permakultury i jak możemy zachęcać innych, by również chcieli podążać tym tropem? Jak mówić o wzajemnych połączeniach, które stworzą zdrową i zrównoważoną całość osadzoną w etyce troski o Ziemię, o ludzi i o wszystkie inne istoty żyjące na naszej planecie?

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów:

[ludzie21]

oraz

Krzysztof Marciniak (jako wolny słuchacz w ramach współpracy z „Dwutygodnikiem”)

W Forum wezmą udział także członkowie międzynarodowego kolektywu edukatorów i edukatorek, który współtworzą nauczyciele i nauczycielki oraz praktycy i praktyczki permakultury i agroekologii z Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Czech i Niemiec. Od lutego 2021 kolektyw pracuje przy projekcie The Supermarket Museum: Living Together within Limits Fundacji Agro-Perma-Lab, partnera Biennale Warszawa, nad wizjonerskim ujęciem metod uczenia uprawy żywności, które zostaną przedstawione podczas Forum, a także na stronie wirtualnej wystawy „The Supermarket Museum”.

Uczestnicy i uczestniczki Forum z kolektywu:
Kuratorki: