Wyniki naboru na Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury

Dziękujemy bardzo za wszystkie nadesłane zgłoszenia na Międzynarodowe Forum Edukatorów i Edukatorek Permakultury.

Do udziału w całości wydarzeń (15 i 16 maja 2021) zapraszamy następujące osoby:

Marek Golonko

Krystian Stempek

Klaudia Kryńska

Małgorzata Witczak

Krzysztof Gajda

Ewa Tatar

Wojciech Nowak

Michelle Żamojda 

Karolina Pająk

Michał Augustyn

Ola Arent

Łukasz Nowacki

Agnieszka Chołuj 

Anna Chęć

Maciej Łepkowski

oraz

Krzysztof Marciniak (jako wolny słuchacz w ramach współpracy z „Dwutygodnikiem”)

Wszystkich Państwa zapraszamy do udziału w drugim dniu Forum, 16 maja, który będzie miał charakter publiczny. Wydarzenie będzie streamingowane na kanały społecznościowe Biennale Warszawa.

W Forum wezmą udział także członkowie międzynarodowego kolektywu edukatorów i edukatorek, który współtworzą nauczyciele i nauczycielki oraz praktycy i praktyczki permakultury i agroekologii z Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Czech i Niemiec. Od lutego 2021 kolektyw pracuje przy projekcie The Supermarket Museum: Living Together within Limits Fundacji Agro-Perma-Lab, partnera Biennale Warszawa, nad wizjonerskim ujęciem metod uczenia uprawy żywności, które zostaną przedstawione podczas Forum, a także na stronie wirtualnej wystawy „The Supermarket Museum”.

Uczestnicy i uczestniczki Forum z kolektywu:

Daniel Pacek, Polska (Placówka)

Marcelina Haremza, Polska (Ogrodowa Alternatywa)

Joanna Bojczewska, Polska (Ekopoletko)

Habiba Youssef, Hiszpania (La Bolima)

Immo Fiebrig, Niemcy (Lebende Samen)

Iryna Kazakova, Ukraina (Permacultura na Ukrainie)

Jana Kožnarová, Czechy (Asociace místních potravinových iniciativ)

Susanne Hofmann-Souki, Niemcy (Agrecol)