Nabór na Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury

Informacja prasowa

Do 5 kwietnia 2021 trwa nabór na Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury, które odbędzie się w Warszawie 15 i 16 maja 2021. Zapraszamy aktywistów, przedstawicieli warszawskich oraz współpracujących z Warszawą agroekologicznych inicjatyw. Za aktywne uczestnictwo w Forum przewidziane jest wynagrodzenie. 

Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Ma dać możliwość rozwoju osobom, które już są aktywnymi liderkami i liderami społeczności permakulturowych oraz tym, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukatorek i edukatorów. Celem forum jest sieciowanie osób zaangażowanych w edukację dotyczącą permakultury, znających już jej założenia i pracujących na rzecz solidarności żywnościowej w Warszawie, na Mazowszu oraz w ramach inicjatyw z nimi współpracujących, takich jak: ogrody społeczne, kooperatywy i spółdzielnie spożywcze, rodzinne ogródki działkowe, RWS-y, czyli Rolnictwo Wspierane Społecznie, koła gospodyń wiejskich, przedszkola z ogrodami, zagrody edukacyjne, a także rolników, ogrodników pracujących w permakulturze, edukatorki i edukatorów naturalnego budownictwa i pionierów parmakultury. Wybranych uczestników i uczestniczki oraz gości i gościnie z zagranicy zaprosimy do rozmowy o tym, jak uczyć permakultury w mieście, jak rozwinąć swój warsztat oraz jak zwiększać świadomość społeczną i w pełni wykorzystywać potencjał tkwiący w jej założeniach.

Pierwszego dnia podczas zamkniętej sesji warsztatowej skupimy się na metodach i narzędziach pracy edukatorek i edukatorów permakultury. Spróbujemy również zastanowić się, jak mogłaby wyglądać mapa drogowa dla rozwoju miasta oraz jego relacji z wsią w najbliższych latach. Kolejny dzień będzie miał charakter publicznego forum, streamowanego w internecie poprzez kanały komunikacyjne organizatorów. Uczestnicy i zaproszeni goście zostaną poproszeni o wygłoszenie krótkich prezentacji. Całe wydarzenie zakończy się debatą podsumowującą.

Zgłoszenia do udziału w forum należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja prowadzona jest do 5 kwietnia 2021 roku, a do 12 kwietnia zostanie ogłoszona lista wybranych uczestników i uczestniczek. Forum odbędzie się w języku angielskim. Biennale Warszawa nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem i noclegiem uczestniczek i uczestników w Warszawie. Osoby wybrane w procesie rekrutacyjnym i zaproszone do udziału w Forum otrzymają wynagrodzenie w wysokości 400,00 zł brutto, czyli 366,00 zł netto (z uczestniczkami i uczestnikami podpisana zostanie umowa o dzieło, której przedmiotem będzie aktywny udział w Forum oraz przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji). Jednym z priorytetów jest różnorodność grupy uczestników – może to zadecydować o tym, że do udziału w forum zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora.

Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury jest częścią projektu „W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”, realizowanego przez Biennale Warszawa we współpracy z Fundacją Agro-Perma-Lab, Krajowym Ośrodkiem Zmian Klimatu oraz siecią Nyéléni Polska. Partnerem międzynarodowym Forum jest European Cultural Foundation. Na projekt składają się także program spotkań wokół suwerenności żywieniowej oraz warsztaty międzypokoleniowe organizowane wraz z Ogrodem Botanicznym. Całość zostanie podsumowana w dokumencie sieciowym – multimedialnej, futurystycznej opowieści o Warszawie, która zdecydowała się wspierać lokalne systemy zapewniające żywność oraz inicjatywy ułatwiające mieszkańcom dostęp do zdrowego lokalnego jedzenia, gdzie producenci i konsumenci solidarnie współpracują, podnosząc odporność i dobrostan miasta. Kuratorką projektu jest Anna Galas-Kosil. Projekt finansuje m.st. Warszawa.

 

Kontakt dla mediów: