Jana Koznarova

(Czechy) Mieszkała i pracowała w centrum edukacji ekologicznej; przez pięć lat pracowała również jako wykładowczyni edukacji środowiskowej dla uczniów, nauczycieli i społeczeństwa. Pracę dla stowarzyszenia lokalnych inicjatyw żywnościowych rozpoczęła we wrześniu 2017 roku. Wraz ze współpracowniczkami i współpracownikami koordynowała inicjatywy spod znaku rolnictwa przyjaznego dla klimatu (CSA), przygotowując warsztaty, konsultacje, tworząc mapę rolników i gospodarstw CSA oraz edukując dzieci i dorosłych. Kierowała europejskim projektem Solid Base Erasmus + dla Czech, który miał na celu tworzenie modelów samowystarczalności finansowej i zrównoważonego finansowania dla rolników i koordynatorów CSA, wraz z partnerami z Węgier, Niemiec, Belgii, Austrii i Polski. W 2019 roku wróciła do idei założenia ogólnokrajowej sieci CSA i wraz z innymi pracuje nad nią do dziś.

Jana przeprowadza również audyty i konsultacje w międzynarodowym projekcie Eko-szkoła i pracuje w organizacji KOKOZA, która skupia się na edukowaniu społeczeństwa w dziedzinie ogrodów sąsiedzkich, kompostowania miejskiego i wermikompostowania, gdzie aktualnie koordynuje projekt Food Loop w szkołach, w tym warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Tworzy również przewodniki dla nauczycieli na temat rozpoczęcia i włączenia zamkniętej pętli żywnościowej w proces edukacji i życie szkolne.