Marcelina Haremza

(Polska) Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury ze specjalnością ogrodnictwo – rozwój obszarów zielonych oraz Wydziału Nauk o Żywieniu ze specjalnością dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzi blog Ogrodowa Alternatywa, gdzie pisze o permakulturze i samowystarczalności żywnościowej. Jako członkini Poznańskiej Spółdzielni Spożywczej koordynuje działania grupy ogrodniczek i ogrodników, którzy uprawiają własne ogródki sąsiedzkie lub uczestniczą w miejskiej partyzantce ogrodniczej. Teraz zaczyna gromadzić społeczność, która stworzy pierwszy społeczny dom nasion (CSB) w Wielkopolsce.