Ola Arent

Artystka i historyczka sztuki (Goldsmiths College, Londyn), studentka architektury krajobrazu (SGGW, Warszawa). Współprowadzi Siekierkowski Ogród Sąsiedzki w Warszawie, gdzie organizuje warsztaty ogrodnicze skupiające się na współpracy międzygatunkowej. W ramach projektu EGAT (Green European Foundation) współpracuje przy tradycyjnych polskich tkaninach dwuosnowowych, by poruszać kwestie globalizacji, upraw monokulturowych i wylesiania. Organizuje warsztaty „Knitting against capitalism” – „Dzierganie przeciw kapitalizmowi”. W wolnym czasie reżyseruje animowane wideoklipy.