Michał Augustyn

Aktywista społeczny, animator. Zajmuje się projektami na styku ekologii, ekonomii i sztuki. Jeden z inicjatorów Bujnej Warszawy, stołecznego programu wspierania miejskich ogrodów. Współzałożyciel ogrodów sąsiedzkich, założyciel Solatorium – mikro-spa i utrzymywanej przez społeczność przestrzeni spotkań. Obecnie zgłębia ideę miejskiej ekologii i pozytywne wizje antropocenu.