Weronika Koralewska

Weronika Koralewska jest projektantką programów edukacyjnych, facylitatorką, koordynatorką i trenerką w nurcie edukacji nieformalnej. Z wykształcenia jest politolożką. Ma duże doświadczenie w dziedzinie edukacji ekologicznej, głębokiej ekologii, suwerenności żywnościowej, edukacji międzykulturowej oraz sztuki. Niezależna konsultantka wielu organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą. Współzałożycielka fundacji Agro-Perma-Lab, kuratorka ścieżki krytycznej oraz UX/UI designer w projekcie Muzeum Supermarketu. Członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska.