Weronika Koralewska

Agro-Perma-Lab, wiceprezes zarządu Fundacji Agro-Perma-Lab, koordynatorka projektów. Weronika jest facylitatorką i trenerką w nurcie edukacji nieformalnej, z doświadczeniem w projektowaniu i realizacji programów edukacyjnych w dziedzinie edukacji ekologicznej, głębokiej ekologii, edukacji międzykulturowej oraz sztuki. Z wykształcenia jest politologiem. Członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska.