AI na traktory?

Debata z udziałem Andrei Beste, Karoliny Jarmołowskiej, Pawła Kobielusa, Kuby Kuleszy i Jana Skoczylasa. Prowadzenie: Weronika Koralewska

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla

Samojezdny traktor bez kierowcy przemierza hektary pól, kierując się danymi przekazywanymi w czasie rzeczywistym z unoszącego się w powietrzu drona. Odległy scenariusz? Już od jakiegoś czasu big tech wkracza do sektora rolno-spożywczego, skupiając coraz więcej władzy i przejmując środki produkcji w tej branży. Kto kontroluje współczesny system żywnościowy? Wielkie korporacje nie szczędzą środków, aby uzależnić od siebie coraz więcej gospodarstw oraz nadzorować uprawy i łańcuchy dostaw. Punktem wyjścia podczas debaty będą rosnące wpływy platform w rolnictwie i branży spożywczej. Technologiczna modernizacja opakowana smart rozwiązaniami w rzeczywistości przejmuje środki produkcji, prowadząc do kolonizowania natury i monopolizowania rynku żywności.

Być może innowacje w rolnictwie nie muszą pochodzić od wielkich korporacji? Może nowe narzędzia technologiczne mogą powstawać w obrębie rolniczych społeczności skupionych w spółdzielniach czy nieformalnych grupach, a następnie funkcjonować jako dostępne dla wszystkich technologie open source? Razem z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się również nad tym, jak nowe technologie mogą wspierać rolników pracujących w nurcie agroekologii. Jakie własne, alternatywne i innowacyjne technologie już rozwija agroekologia? Jakie oddolne działania oparte na technologiach open source mogą wspierać mniejszych rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa i kooperatywy oraz realizujących bardziej bezpośrednie sposoby dystrybucji zdrowej żywności?

Wstęp wolny, w języku polskim, bez tłumaczenia