Andrea Beste

Andrea Beste jest naukowczynią zajmującą się rolnictwem i ekspertką w zakresie badań gleby. Studiowała geografię na uniwersytecie w Mainz ze specjalizacją ze „specyficznego miejscowo rolnictwa w obszarach tropikalnych i strefie umiarkowanej”, a tytuł doktorski w dziedzinie nauk rolniczych (organiczna i konwencjonalna produkcja upraw) uzyskała na uniwersytecie w Giessen. Założycielka Institute for Soil Conservation & Sustainable Agriculture. Od 2008 roku pracowała jako niezależna doradczyni Parlamentu Europejskiego, niemieckiego Bundestagu i różnych niemieckich parlamentów federalnych w zakresie polityk środowiskowych, rolnych i żywnościowych. Od 2017 roku jest stałą członkinią grupy ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej Komisji Europejskiej. Od 2020 roku jest również członkinią Global Soil Biodiversity Initiative.