Jan Skoczylas

Jan Skoczylas jest tłumaczem i autorem tekstów, publikuje m.in. w miesięczniku „Dzikie Życie” i „Zielonych Wiadomościach”. Członek Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Kooperatywy Spożywczej Dobrze i Nyeleni Polska, przez wiele lat był redaktorem „Zielonych Wiadomości”. Absolwent anglistyki i szkolenia Strażników Klimatu w PNRWI. W wolnych chwilach chodzi po górach i lasach.