Paweł Kobielus

Paweł Kobielus urodził się w Wadowicach i od dziecka związany jest ze wsią. Ekoogrodnik i rolnik. W 1990 roku założył gospodarstwo ekologiczne Brzozowy Gaj. W 2012 roku był głównym inicjatorem projektu Ekoosada Opolnica, w ramach którego stworzył modelowe gospodarstwo Siedlisko Natury. Propagator samowystarczalności, upraw naturalnych i biobudownictwa. Poszukiwacz alternatywnych, przyjaznych dla środowiska sposobów życia.