Biennale International

Międzynarodowe spotkanie biennale z Europy Środkowo-Wschodniej

W dniach 10-13 stycznia 2019 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie przedstawicieli biennale z Pragi (tranzit.cz / reaktywowane Bienale Praha), Budapesztu (OFF-Biennale Budapest), Kijowa (Visual Culture Research Center / Kyiv Biennial) i Warszawy (Biennale Warszawa). Cztery instytucje z Europy Środkowo-Wschodniej powołają nieformalną sieć współpracy, a także przedstawią wspólne oświadczenie dotyczące społeczno-politycznej roli biennale w naszym regionie. Zawiązaniu współpracy towarzyszyć będzie międzynarodowe spotkanie warsztatowe i otwarty panel dyskusyjny.

Uczestnicy spotkania w Warszawie przedyskutują rolę biennale w kształtowaniu nowych form międzynarodowej solidarności, poszerzaniu wyobraźni społeczno-politycznej, wypracowywaniu alternatywnych rozwiązań ekonomicznych czy ekologicznych, wytwarzaniu nowych instytucji przyszłości czy praktykowaniu nowych form miejskiego aktywizmu.

Warszawskie spotkanie stanowi kontynuację wydarzenia zorganizowanego przez tranzit.cz w październiku 2018 r. w Pradze (“Unlearning Biennale”), którego celem była wspólna refleksja krytyczna reprezentantów biennale z krajów postsocjalistycznych i postkolonialnych na temat formatu biennale.