Hajnalka Somogyi

Jest kuratorką działającą w Budapeszcie. Od 2014 roku była liderką i współkuratorką OFF-Biennale Budapest, największego niezależnego od państwa projektu artystycznego na Węgrzech, którego jest również inicjatorką. W latach 2013-2014 redagowała artmagazin.hu. Od 2009 do 2012 roku była kuratorką w Ludwig Múzeum – Muzeum Sztuki Współczesnej w Budapeszcie, a w latach 2001–2006 w Centrum Sztuki Współczesnej Trafó w Budapeszcie. Jest współzałożycielką niezależnych budapeszteńskich inicjatyw artystycznych Dinamo oraz Impex.