Biennale International – otwarty panel dyskusyjny

Otwarty panel dyskusyjny towarzyszący międzynarodowemu spotkaniu przedstawicieli biennale.

Zapraszamy na otwarty panel dyskusyjny towarzyszący międzynarodowemu spotkaniu przedstawicieli biennale z Pragi (tranzit.cz / reaktywowane Bienale Praha), Budapesztu (OFF-Biennále Budapest), Kijowa (VCRC Visual Culture Research Center / Kyiv Biennial) i Warszawy (Biennale Warszawa).

Cztery instytucje z Europy Środkowo-Wschodniej powołają tego dnia nieformalną sieć współpracy oraz przedstawią wspólne oświadczenie dotyczące społeczno-politycznej roli biennale w naszym regionie.

Podczas panelu chcemy przedstawić idee oraz działania poszczególnych biennale oraz porozmawiać o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się powołać sieć „Biennale International” i jakie zadania przed sobą stawiamy.

Uczestnicy spotkania w Warszawie przedyskutują rolę biennale w kształtowaniu nowych form międzynarodowej solidarności, poszerzaniu wyobraźni społeczno-politycznej, wypracowywaniu alternatywnych rozwiązań ekonomicznych czy ekologicznych, wytwarzaniu nowych instytucji przyszłości czy praktykowaniu nowych form miejskiego aktywizmu.

Warszawskie spotkanie stanowi kontynuację wydarzenia zorganizowanego przez tranzit.cz w październiku 2018 r. w Pradze (“Unlearning Biennale”), którego celem była wspólna refleksja krytyczna reprezentantów biennale z krajów postsocjalistycznych i postkolonialnych na temat formatu biennale.