Vasyl Cherepanyn

Vasyl Cherepanyn (urodzony w  1980) jest szefem Visual Culture Research Center (VCRC, Kyiv), pracuje jako wykładowca na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, ma doktorat z filozofii (estetyka). Wykładał na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytecie w Helsinkach, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Merz Akademie w Stuttgarcie, Uniwersytecie w Wiedniu, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Instytucie Studiów Zaawansowanych „Krytyki Politycznej” w Warszawie, Greifswald University. Był także stypendystą w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Ostatnio współredagował „Guidebook of The Kyiv International” (Medusa Books, 2018) i „’68 NOW” (Archive Books, 2019) i był kuratorem projektów „The European International” (Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam) i „Hybrid Peace” (Stroom, The Hague). VCRC był organizatorem „The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015”, „The Kyiv International – Kyiv Biennial 2017”, i „Black Cloud – Kyiv Biennial 2019”. VCRC otrzymał the European Cultural Foundation’s Princess Margriet Award for Culture w 2015 oraz Igor Zabel Award Grant for Culture and Theory w 2018.

fot. Diana Iwanowa