Uzbrojona demokracja

W ramach drugiej edycji Biennale Warszawa 2022 Biennale w Kijowie i Biennale Warszawa przygotowują specjalny program publiczny zatytułowany Uzbrojona demokracja, który będzie pierwszą częścią cyklu podejmującego temat inwazji militarnej Rosji na Ukrainę, organizowanego przez East Europe Biennial Alliance, który odbędzie się latem i jesienią 2022 roku w Warszawie, Pradze, Kassel i Rydze.

W nowej katastroficznej rzeczywistości, gdy nie tylko przyszłość, ale i teraźniejszość Europy znalazła się pod bezpośrednim egzystencjalnym zagrożeniem ze strony rosyjskiego faszyzmu państwowego, wszystkie podstawowe kategorie i współrzędne polityczne, na których opierał się postnazistowski świat, takie jak demokracja i autorytaryzm, imperializm i neokolonializm, pacyfizm i militaryzm, wymagają głębokiej rewizji i zmiany. Zasadnicza różnica, z jaką mamy obecnie do czynienia w Europie między podejściem zachodnim, charakteryzującym się dążeniem do pokoju, a podejściem wschodnim, skoncentrowanym na wyzwoleniu i niepodległości, stanowi dramatyczne wyzwanie – aby przetrwać i rozwijać się, demokracja jako reżim polityczny musi być zdolna do obrony, także na drodze militarnej.

Jakie zmiany niesie to dla idei państwa narodowego i zasad internacjonalizmu? Jak zmienią się pojęcia i praktyki dotyczące obywatelstwa, rządów prawa oraz praw i wolności człowieka? W jaki sposób wpłynie to na aparat gospodarczy i na nowo ukonstytuuje modus vivendi naszych społeczeństw? W jaki sposób można zabezpieczyć nowy paradygmat polityczny przed imperialistycznymi i faszystowskimi nadużyciami, aby zapobiec politycznej i militarnej przemocy silnych wobec słabych?

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w czerwcu.