Projekt rozliczenie. Dokumentowanie rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie

Wystąpienie: Nataliya Gumenyuk i Angelina Kariakina

Projekt rozliczenie: Ukraina zeznaje został zainicjowany na samym początku wojny, kiedy wspomnienia ofiar oraz świadków były jeszcze bardzo świeże, w celu gromadzenia zarówno dowodów, jak i świadectw historycznych. W ciągu dwunastu miesięcy projekt otrzyma mandat do prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanych naruszeń i nadużyć praw człowieka, a także do proponowania rekomendacji dotyczących odpowiedzialności. Będzie również gromadził i nagłaśniał zeznania świadków i ofiar rosyjskiej agresji, w tym osób, które doświadczyły dyskryminacji, wysiedleń i zbrodni przeciwko ludzkości. Celem projektu jest tworzenie podsumowań konkretnych przypadków do przedstawienia krajowym i międzynarodowym trybunałom. Opowieści o wojnie muszą być przedstawiane dokładnie, z wyczuciem i szacunkiem, oraz prezentować historie w całości. W przeszłości relacje świadków były opowiadane długo po zakończeniu konfliktu, co pozbawiło wiele spośród ofiar dostępu do sprawiedliwości. W sytuacji trwającej wojny sprawozdawanie na temat praw człowieka, dokumentowanie oraz gromadzenie dowodów i świadectw są naglącą koniecznością.

Specjalny program publiczny Uzbrojona demokracja przygotowany przez Kyiv Biennial i Biennale Warszawa pod kierunkiem kuratorskim Vasyla Cherepanyna bada pojęcia imperializmu, wyzwolenia, faszyzmu, autokracji, rewolucji i militaryzacji w świecie, który ma powstać na wypalonej europejskiej ziemi. Stanowi on pierwszą część organizowanej przez East Europe Biennial Alliance i omawiającej militarną napaść Rosji na Ukrainę serii, która odbywać się będzie w Warszawie, Pradze, Kassel i Rydze latem oraz jesienią 2022 roku.

Online, wstęp wolny, w języku angielskim, bez tłumaczenia