O demokracji walczącej

Wystąpienie: Jan-Werner Müller

Idea „demokracji walczącej” odwołuje się do pragnienia, by demokracja sama broniła się przed tymi, którzy będą chcieli wykorzystać demokratyczne instytucje do jej zniesienia. Pojęcie to powstało w latach 30. XX wieku, a w ostatnich latach przeżywa renesans na tle szeroko dyskutowanego „kryzysu demokracji”. W praktyce opierało się niegdyś na partyjnych zakazach i ograniczeniach wolności słowa, ale w kontekście XXI wieku mówi się również o nowych ideach, takich jak uniemożliwienie niektórym jednostkom ubiegania się o stanowiska polityczne. Termin ten od zawsze wywoływał kontrowersje, a główny zarzut dotyczy tego, że w procesie obrony swoich interesów demokracja sama staje się autorytarna. Te dylematy zostaną omówione w wykładzie, a po nim nastąpi dyskusja na temat tego, czy i w jakim stopniu wojująca demokracja może i powinna być dziś zastosowana w różnych krajach.

Specjalny program publiczny Uzbrojona demokracja przygotowany przez Kyiv Biennial i Biennale Warszawa pod kierunkiem kuratorskim Vasyla Cherepanyna bada pojęcia imperializmu, wyzwolenia, faszyzmu, autokracji, rewolucji i militaryzacji w świecie, który ma powstać na wypalonej europejskiej ziemi. Stanowi on pierwszą część organizowanej przez East Europe Biennial Alliance i omawiającej militarną napaść Rosji na Ukrainę serii, która odbywać się będzie w Warszawie, Pradze, Kassel i Rydze latem oraz jesienią 2022 roku.

Online, wstęp wolny, w języku angielskim, bez tłumaczenia

Transmisja na żywo na naszych kanałach na FacebookuYouTubie