Jan-Werner Müller

Jan-Werner Müller jest profesorem Katedry Nauk Społecznych Rogera Williamsa Strausa i profesorem nauk politycznych w Princeton. Zajmuje się głównie teorią demokracji i historią współczesnej myśli politycznej. W kręgu jego zainteresowań badawczych leży również relacja pomiędzy architekturą i polityką, a także normatywne implikacje współczesnych transformacji strukturalnych w sferze publicznej. Opublikował między innymi Constitutional Patriotism (2007), Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie (2011) oraz Co to jest populizm? (2016 – tekst przetłumaczono na ponad 20 języków). W 2019 roku ukazała się książka Strach i wolność. O inny liberalizm, nagrodzona Bavarian Book Prize, a w 2021 roku Democracy Rules pojawiła się w FSG, Penguin i Suhrkamp.