Serhy Yekelchyk

Serhy Yekelchyk doktoryzował się na University of Alberta. Jest autorem siedmiu książek o historii nowoczesnej Ukrainy oraz relacjach rosyjsko-ukraińskich, w tym nagradzanej Stalin’s Citizens: Everyday Politics in the Wake of Total War (2014). Wykłada historię i studia słowiańskie na University of Victoria, jest również przewodniczącym Canadian Association for Ukrainian Studies.