Bartosz Frąckowiak

Bartosz Frąckowiak jest kuratorem, reżyserem i badaczem kultury, a także wicedyrektorem Biennale Warszawa. W latach 2014–2017 był wicedyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz kuratorem Międzynarodowego Festiwalu Prapremier. Kurator serii wykładów performatywnych organizowanych we współpracy z Fundacją Bęc Zmiana (2012). Reżyser przedstawień, m.in. Komornicka. Biografia pozorna (2012); W pustyni i w puszczy. Z Sienkiewicza i z Innych W. Szczawińskiej i B. Frąckowiaka w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (2011); wykładu performatywnego Sztuka bycia postacią (2012), Afryki Agnieszki Jakimiak (2014 r.), Granic Julii Holewińskiej (2016), Workplace Natalii Fiedorczuk (2017) oraz dokumentalno-śledczego spektaklu Modern Slavery (2018). Publikował w pismach teatralnych i społeczno-kulturalnych: „Autoportret”, „Dialog”, „Didaskalia”, „Krytyka Polityczna”, „Teatr”. Wykładowca SWPS w Warszawie, współkurator I i II edycji Biennale Warszawa.