Bartosz Frąckowiak

Zastępca dyrektora
bartosz.frackowiak@biennalewarszawa.pl

Kurator, reżyser, badacz kultury. Zastępca Dyrektora Biennale Warszawa. W latach 2014–2017 Zastępca Dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy oraz kurator Międzynarodowego Festiwalu Prapremier. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i międzyuczelnianych studiów w Akademii “Artes Liberales”. Od 2010 r. pełni funkcję dyrektora programowego HOBO Art Foundation, fundacji działającej na rzecz rozwoju sztuk performatywnych i wizualnych, promującej znoszenie granic między sztuką a nauką w imię zasady łączenia kreacji z badaniem. Kurator cyklu Wykładów performatywnych, realizowanego z Fundacją Bęc Zmiana (2012). Reżyser przedstawień: m.in. “Komornickiej. Biografii pozornej” (2012); “W pustyni i w puszczy. Z Sienkiewicza i z Innych” W. Szczawińskiej i B. Frąckowiaka w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (2011); wykładu performatywnego “Sztuka bycia postacią” (2012), “Afryki” Agnieszki Jakimiak (2014 r.), “Granic” Julii Holewińskiej (2016) “Workplace” Natalii Fiedorczuk (2017) oraz dokumentalno-śledczego spektaklu “Modern Slavery” (2018). Publikował w różnych pismach teatralnych i społeczno-kulturalnych: “Autoportret”, „Dialog“, „Didaskalia“, „Krytyka Polityczna“, „Teatr”.