Działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej
dyskusja

Ochrona środowiska nie była jednym z głównych czynników uwzględnianych przy tworzeniu współczesnego prawa międzynarodowego. Jaką rolę może odegrać prawo karne i niezawisłe sądownictwo w pociąganiu państw i przedsiębiorstw do odpowiedzialności za niszczenie lasów i załamanie klimatu, w ramach zwalczania ekologicznej bezkarności? Jakie metody i narzędzia, od teorii przez praktykę przestrzenną, po aktywizm i rzecznictwo, mogą wspomóc realizację zapotrzebowania na sprawiedliwość dla ubogich naszej planety?

Dyskusja poprzedza otwarcie wystawy „Rasa i las”.