Forum Wschodnioeuropejsko-północnoafrykańsko-bliskowschodnie

Zgromadzenie

Kiedy polska polityka zagraniczna wobec Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej praktycznie nie istnieje albo przybiera karykaturalne formy, jak organizowana bez udziału Iranu i Palestyny w lutym 2019 roku tzw. Konferencja Bliskowschodnia, czas zaprojektować nową wizję relacji naszego regionu z Bliskim Wschodem i Afryką Północną. W organizowanym przez nas (w ramach cyklu Middle East Europe Forum) zgromadzeniu weźmie udział międzynarodowe grono 9 uczestników zainteresowanych zaprojektowaniem relacji między tymi trzema regionami oraz stworzeniem organizacji działającej na rzecz nowych form transnarodowej współpracy i solidarności. Omawiając wyzwania związane z ekonomią rozwojową, ekologią i zmianami klimatycznymi, sztuką i polityką kulturalną, niektóre oparte na wiedzy naukowej, inne na artystycznej spekulacji i fantazji, chcemy zaprojektować mapę transregionalnych relacji oraz stworzyć konceptualną architekturę nowej organizacji. Przedstawimy założenia programowe dla takiego przedsięwzięcia oraz konkretne pomysły do realizacji w perspektywie najbliższych lat.

Na islamofobię, antyuchodźczą retorykę i debaty o różnicach kulturowych chcemy odpowiedzieć próbą zdefiniowania ponadnarodowego dobra wspólnego i określeniem najlepszej formy organizacyjnej do jego codziennego praktykowania.

Projekt badawczo-artystyczny poświęcony relacjom Polski z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ujęty zarówno w perspektywie historycznej, dokumentujący relacje w latach 60., 70. i 80. oraz próbujący stworzyć/odbudować mechanizmy współpracy międzyregionalnej dziś.

Zgromadzeniu będzie również towarzyszył chóralny komentarz Chóru Polin, stanowiący jedną ze składowych wielogłosowego manifestu dla przyszłości – utworu, który wybrzmi w całości 23 czerwca.

Udostępnij
Na tej stronie korzystamy z cookies. Polityka Prywatności