Jamil Mouawad

Jamil Mouawad jest wykładowcą nauk politycznych na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie (AUB). Był stypendystą Maxa Webera w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI) we Florencji. Tytuł doktora nauk politycznych uzyskał w Szkole Studiów Orientalnych i Afrykańskich (SOAS) Uniwersytetu Londyńskiego w 2015 roku. Później dołączył do Institut Français du Proche-Orient (IFPO) w Bejrucie jako podoktorancki stypendysta dzięki grantowi Arab Council for the Social Sciences (ACSS). Był również koordynatorem badań studiów bezpieczeństwa krytycznego w świecie arabskim oraz etyki w naukach społecznych – obydwa trwające wciąż projekty zapoczątkowano przez ACSS.

Jego zainteresowania badawcze dotyczące relacji pomiędzy państwem a społeczeństwem obejmują poddziedziny polityki porównawczej i ekonomii politycznej. Specjalizuje się w polityce bliskowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania i ograniczonej państwowości. Kilka jego tekstów opublikowano w Middle East Critique, Critique Internationale, oraz Arab Studies Journal. Jest również regularnym komentatorem polityki bliskowschodniej, a jego artykuły ukazują się m.in. w takich publikacjach jak The Guardian, The Legal Agenda, czy Jadaliyya.