Biennale Warszawa „Let's Organize Our Future!”

Curatorial Talk

W ramach wystawy „Games. Fights. Encounters” odbędzie się debata wideo poświęcona programowi i modelowi organizacyjnemu Biennale Warszawa, w której wezmą udział Anna Galas-Kosil, Bartosz Frąckowiak, Marta Michalak, Paweł Wodziński oraz zespół kuratorski OnCurating Project Space w Zurichu. Debatę prowadzić będzie Patrycja Wojciechowska.

Tytuł debaty nawiązuje do pierwszej edycji Biennale Warszawa 2019. W ramach dyskusji poruszone zostaną kwestie unikalnego formatu instytucjonalnego Biennale, specyficznego rozumienia interdyscyplinarności, wyborów programowych zespołu kuratorskiego Biennale, wypracowanych modeli współpracy z organizacjami i inicjatywami społecznymi, ale także polityki kulturalnej władz centralnych i lokalnych oraz niezależności polskich instytucji od władzy publicznej.