Biennale Warszawa & Cooperative POMPUJ! Invitation to collaborative action

Curatorial Talk

Druga rozmowa wideo w ramach wystawy „Games. Fights. Encounters” dotyczyć będzie modeli współpracy Biennale Warszawa z organizacjami i inicjatywami powstałymi w wyniku wspólnych działań. Patrycja Wojciechowska, członkini zespołu kuratorskiego OnCurating Project Space, rozmawiać będzie o powstającej spółdzielni POMPUJ!. W spotkaniu wezmą udział Bogna Stefańska, Jakub Depczyński i Bartosz Frąckowiak.