Jakub Depczyński

Historyk sztuki, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracuje jako edukator, researcher i kurator programu publicznego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Interesuje się praktykami postartystycznymi, relacjami technologii i sztuki oraz jej uwarunkowaniami ekonomicznymi i politycznymi. Współtwórca Atlasu Roku Antyfaszystowskiego – szerokiego, oddolnego, społecznego archiwum postaw oraz działań antywojennych i antyfaszystowskich w historii sztuki, kultury i nie tylko.