Spółdzielnia POMPUJ!

Pompuj! to spółdzielnia artystyczna, która pączkuje w Biennale Warszawa od lutego 2020 roku. Nazwa stowarzyszenia Pompuj! kojarzy się z wodą, a szerzej z życiodajnymi, artystycznymi energiami, które chcemy pompować do społecznego obiegu idei. Jednocześnie nawiązuje ona zarówno do obszaru naszych działań  jak i metod pracy – w Pompuj! kładziemy nacisk na aktywności oddolne, napompowane entuzjazmem członkiń i członków kooperatywy.

www.pompuj.com

Spółdzielnia Pompuj! zajmuje się kwestiami związanymi z katastrofą klimatyczną poszukując odpowiedzi na wyzwania, które w związku z kryzysem ekologicznym stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwem. Nie chcemy straszyć, lecz bezpośrednio reagować na konsekwencje zmian. Dlatego tworzymy spółdzielnię, która pozwoli nam edukować siebie i innych oraz testować funkcjonalne rozwiązania, m.in. w zakresie miejskiego ogrodnictwa czy domowych metod retencji wody, umożliwiające adaptację do przeobrażającego się na naszych oczach środowiska.

Jednocześnie, spółdzielnia artystyczna stanowi odpowiedź na niedostatki rynku pracy, gospodarki i samego świata sztuki. Kryzysy ekonomiczne, niepewne warunki zatrudnienia, presja środowiska, poczucie zagubienie i strach, niekwestionowany hiperindywidualizm i wszechwładna logika samodzielnego sukcesu – absolwentki uczelni artystycznych mierzą się z wszystkimi tymi problemami już w trakcie studiów, a po ich zakończeniu sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Spółdzielnia Pompuj!, którą tworzy zespół absolwentek i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ma stanowić alternatywny model działania, propozycję zupełnie innej ścieżki, którą mogą podążyć młode osoby, szukająca dla siebie miejsca w obszarze twórczości artystycznej, aktywizmu i zaangażowania społecznego.

Pod opieką Biennale Warszawa pozwalamy sobie na eksperyment. Badamy, co twórczość artystyczna może zrobić w obliczu katastrofy klimatycznej. Czy sztuka, jako pole niezwykle czułe na zmiany nastrojów społecznych, będzie przydatnym narzędziem w czasie kryzysów i przemian dokonujących się w skali systemowej i planetarnej? Czy może wytworzyć funkcjonalne pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym alternatywy? Tego oczywiście nie wiemy, ale w obliczu katastrofy nie pozwalamy sobie na marazm – chcemy wciągać młode artystki i artystów we wspólne działania, które będą nasycone wrażliwością na aktualną sytuację istot ludzkich i nie-ludzkich oraz skierowane przeciwko powszechnemu odrętwieniu i poczuciu bezsilności.

Spółdzielnia Pompuj!

Spółdzielnia Pompuj! wpisuje się w koncepcje programowe Biennale Warszawa postulującego model instytucji angażującej się w działalność społeczną, która zamiast brania udziału w nadprodukcji kolejnej wystawy, wspiera rozwój nowych, oddolnym inicjatyw nastawionych na samoświadomy postwzrost.

 

Instalacja hydroponiczna

Jednym z największych lokalnych problemów w Polsce, związanych ze zmianami klimatu są zmniejszające się w geometrycznym tempie zasoby wody. Wbrew pozorom mieszkamy w kraju, w którym mamy je niezwykle ograniczone. Okresy bezopadowe wydłużają się z każdym rokiem, co zagraża stabilności ekosystemów, rolnictwa i całej ekonomii (suche rzeki oznaczają chociażby wydłużające się przerwy w dostawie prądu). Dlatego Spółdzielnia Pompuj! poprzez eksperymenty przeprowadzane w małej skali, chce poznać i przetestować niskoemisyjne i wymagające minimalnego zużycia wody techniki uprawy w warunkach wewnętrznych – hydroponiczne i aeroponiczne, a także inne metody zrównoważonego miejskiego ogrodnictwa.

Pierwszym projektem Spółdzielni Pompuj! jest budowa i ekspozycja działającej instalacji hydroponicznej. Składa się ona z kilku modułów służących do uprawy roślin i kwiatów jadalnych w zamkniętym obiegu wodnym. Obiekt będzie dostępny w Biennale Warszawa, stanowiąc jednocześnie materialny i symboliczny fundament opowieści o szukaniu bezpieczeństwa w niestabilnym świecie katastrofy klimatycznej oraz centrum animowanej przez nas przestrzeni wymiany wiedzy i doświadczeń. Praca przy konserwacji i utrzymywaniu instalacji będzie także źródłem materiałów do tworzenia innych realizacji np. obiektów i filmów wideo oraz publikacji. Wyhodowane produkty zostaną wykorzystane podczas wydarzeń dotyczących zagadnień związanych z kwestiami żywnościowymi w czasie katastrofy klimatycznej, ekologiczną kuchnią i możliwie etycznym gotowaniem oraz do organizacji otwartych kolacji spółdzielczych. Zorganizowany wokół instalacji program publiczny dotyczyć będzie samowystarczalności, zeroemisyjności, suwerenności żywieniowej, upraw hydroponicznych, retencji wodnej, zarządzania odpadami czy zmiany nawyków żywieniowych.