Neoliberalna przemoc i nadchodząca anarchia

Simon Springer

Staje się coraz bardziej oczywiste, że neoliberalizm charakteryzuje szczególna relacja z przemocą. Nie chodzi tu o represjonowanie wciąż narastających protestów, lecz rozpoznanie, że ruchy te w rzeczywistości stanowią odbicie brutalnych sił, które doprowadziły do degradacji i demoralizacji codziennego życia w neoliberalizmie. Obecnie istnieje duże pole do sceptycyzmu wobec propagowanego przez zwolenników neoliberalnej ideologii dyskursu, iż wzrost gospodarczy przynosi korzyści wszystkim ludziom, jako że wolny rynek definitywnie zawiódł, jeśli chodzi o stworzenie harmonijnej globalnej wioski. Tę obietnicę utopii należy skonfrontować z surową, dystopijną rzeczywistością, która istnieje w coraz większej liczbie krajów, i w których neoliberalizm doprowadził nie tyle do pokoju i dobrobytu, lecz do gwałtownego i niepowtarzalnego spotkania z przemocą.

Simon Springer pokazuje, jak procesy neoliberalizacji nasycone są procesami wykluczenia („othering”), które prowadzą do konfliktów, oraz argumentuje, że neoliberalizm sam w sobie może być rozumiany jako szczególna forma przemocy. Zastanawia się także nad możliwym światem poza neoliberalizmem.