Trans-unie

Zgromadzenie

Zgromadzenie Trans-unie stanowi okazję do spotkania najróżniejszych organizacji zaangażowanych w prace teoretyczne, mapowanie i wypróbowywanie nowych modeli emancypacyjnego transnacjonalizmu w dziedzinie polityki, gospodarki, ekologii, edukacji i kultury, dążąc do ustanowienia nowego modelu planetarnego egalitaryzmu.

Państwo narodowe jest w kryzysie. Wraz z nasilającą się falą neoliberalizmu, stanowi narzędzie wsparcia finansowego i czerpania korzyści przez korporacje, które funkcjonują coraz bardziej niezależnie od demokratycznej kontroli. Ta sponsorowana przez państwo globalna gospodarka korporacyjna wzbudza silne społeczne obawy. Te napędzają ultranacjonalistyczne nastroje i rosnące poparcie dla autorytarnych rządów, które mają jakoby „odzyskać utraconą kontrolę”. Jednocześnie ludzkość staje w obliczu wzajemnie powiązanych ogólnoświatowych niebezpieczeństw, od zagranicznych rajów podatkowych destabilizujących państwowe gospodarki do zagrażających istnieniu gatunków zmian klimatycznych, z którymi nie chcą się skutecznie zmierzyć ani przedsiębiorstwa, ani rządy krajowe (a nawet przyczyniają się bardziej do ich zaognienia niż rozwiązania).

Zaproszone ponadnarodowe organizacje, partie, platformy obywatelskie, think tanki oraz grupy aktywistek i aktywistów będą omawiać znaczenie państwa narodowego, wyzwania i korzyści organizacji ponadnarodowych w dzisiejszych czasach oraz przyszłość nowej ponadnarodowej unii. Zasiadłszy wspólnie przy jednym stole, już dziś wstępnie odegrają nowy ponadnarodowy porządek przyszłości.

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki, monumentalnej budowli, w otoczeniu rzeźb internacjonalistycznych rewolucjonistów „podarowanych” przez Stalina narodowi polskiemu. Począwszy od czasów zimnej wojny, Polska – w ramach sojuszu ze Związkiem Radzieckim – znacząco inwestowała w postkolonialne kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Polscy architekci, planiści, inżynierowie i artyści podróżowali za granicę, żeby rozwijać infrastrukturę, m.in. teren targów w Akrze, plany urbanistyczne Bagdadu, Algieru, region Trypolisu, a także osiedla mieszkaniowe w Iraku, Libii i Syrii. W czasach narastającego ultranacjonalizmu Trans-unie przedefiniowuje to internacjonalistyczne dziedzictwo w świetle nowych ponadnarodowych horyzontów.

 

* Uczestnicy: Dounia Kchiere (strateżka ds. komunikacji; była pracowniczka ONZ/UNICEF); Fernando Burgés (Unrepresented Nations and Peoples Organization, UNPO); Andrzej Nowak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); Abderrahim Kassou (Alternatives Forum Morocco, FMAS); Esra Küçük (Teatr Maksyma Gorkiego/Young Islam Conference); Mike van Graan (African Cultural Policy Network, ACPN); John Jordan (The Laboratory of Insurrectionary Imagination, Zone a Defendre ZAD, Notre Dame des Landes); Amgad Elmahdi (International Water Management Institute, IWMI); Diana Arce i Angelo Camufingo (Black Lives Matter Berlin); Kurdyjski Ruch Kobiet; Lorenzo Marsili (DiEM25/European Alternatives/ School of Transnational Activism), Siana Bangura (Black Lives Matter UK); Fiona Dove (Transnational Institute, TNI), Zdenka Badovinac (L’Internationale); wiele i wielu innych. Prowadzenie: Joanna Warsza, Chris Keulemans.

 

Trans-uniom będzie towarzyszyć spotkanie studentów Szkoły Transnarodowego Aktywizmu. Podczas zgromadzenia usłyszymy również chóralny komentarz Chóru Polin, stanowiący jedną ze składowych wielogłosowego manifestu dla przyszłości – utworu, który wybrzmi w całości 23 czerwca.

 

Udostępnij
Na tej stronie korzystamy z cookies. Polityka Prywatności