Mike van Graan

Mike van Graan jest prezesem African Cultural Policy Network (Sieci afrykańskiej polityki kulturalnej) oraz nagradzanym dramatopisarzem, autorem 32 sztuk. Obecnie jest artystą-rezydentem Uniwersytetu w Pretorii, gdzie w 2018 r. przyznano mu honorowy doktorat w uznaniu jego działalności kulturalnej i pracy twórczej.

Po pierwszych demokratycznych wyborach w RPA został mianowany specjalnym doradcą ministerstwa sztuki i kultury, gdzie odegrał wpływową rolę w kształtowaniu post-apartheidowej polityki kulturalnej. Zajmował czołowe stanowiska w najróżniejszych anty- i post-apartheidowych organizacjach kulturalnych, a także pan-afrykańskich, jak np. Arterial Network, organizacja promująca sektor kreatywny i jego wkład w prawa człowieka, demokrację i rozwój. Obecnie zajmuje stanowisko tymczasowego sekretarza formującej się Inicjatywy Sztuki i Kultury Globalnego Południa (GLOSACI).

Ostatnie działania Van Graana na arenie międzynarodowej to m.in. wspieranie Akademii Młodych Managerów Festiwali (projekt Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali), tworzenie narzędzi na rzecz bardziej sprawiedliwej międzynarodowej współpracy kulturalnej wraz z IETM, Dutch Culture i On-The-Move, a także współpraca z Arabskim Funduszem Sztuki i Kultury nad programem kulturalnej przedsiębiorczości w Bejrucie.

W 2018 r. Van Graan został uhonorowany nagrodą mieszczącej się w Szwecji Hiroshima Foundation for Peace and Culture za swój wkład z walkę z apartheidem, budowanie post-apartheidowego społeczeństwa i działania na rzecz pokoju i kultury, zarówno w RPA, jak i na całym kontynencie Afrykańskim.